Jäseneksi liittyminen

Kemiallisteknillisen yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemusten perusteella.

» Jäsenlomake nettiversiona
» Jäsenlomake pdf-tiedostona

Jäsenedut
Mikä KTY on?

* Kemianteollisuuden ja kemian tekniikan parissa työskentelevien yhdysside
* Kemian tekniikan alan arvostuksen ja ammatillisen kehityksen edistäjä
* Suomen Kemian Seuran jäsenyhdistys
* Yhdysside kemian tekniikan alan kansainvälisiin järjestöihin, kuten alansa eurooppalaiseen järjestöön EFCEen (European Federation of Chemical Engineering) ja Pohjoismaisiin sisarjärjestöihin

Mitä KTY tekee?

* Järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia
* Järjestää joka toinen vuosi Chemical Engineerin Seminar -tapahtuman
* Järjestää vuorovuosin edellisen kanssa Prosessikehityspäivä-tapahtuman
* Vaikuttaa alansa koulutukseen ja jatkokoulutukseen
* Hoitaa alansa ulkomaisia kontakteja

Kuka voi liittyä jäseneksi?

* Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kemian tekniikan alalla toimiva henkilö, jolla on korkeakoulututkintoon tai alalla toimintaan perustuva pätevyys
* Nuoreksi jäseneksi voi liittyä korkeakoulun tai yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelija
* Kannattavaksi jäseneksi voi ilmoittautua kemian tekniikan alalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö

Mitä etua jäsenyydestä on?

* Kemia-Kemi -lehti tulee jäsenille ilman eri veloitusta
* Chemical Engineering Seminar -tapahtumaan jäsenhintaan
* Prosessikehityspäivä-tapahtumaan jäsenhintaan
* Kemian Päiville jäsenhintaan
* Edulliset messu- ja kongressimatkat
* Jäsenalennus EFCEn kongresseihin, esimerkiksi ACHEMA-messuille

Jäsenasiat

Osoitteen muutokset:
Osoitteenmuutokset suoraan Kemian Seuraan

heleena.karrus@kemianseura.fi

Yhdistyksestä eroaminen

Hallitus myöntää eron vapaamuotoisen, kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Jäsenkirjeet

Aina tarpeen mukaan yhdistys lähettää jäsenilleen myös jäsenkirjeitä.