Tarkoitus

Yhdistyksen sääntöjen toisen pykälän mukaan: "Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää heidän työnsä arvostusta ja yhteisiä pyrkimyksiään, tukea heidän ammatillista kehitystään ja vaikuttaa kemiantekniikan ja teollisuuden edistymiseen".
Toiminta

Yhdistys järjestää vuorovuosin joko Prosessikehityspäivä-tapahtuman tai Chemical Engineering Seminarin. Tapahtumat ajoittuvat vuosittain lokakuun alkuun.

Vuodesta 1995 lähtien yhdistys on joka toinen vuosi jakanut Kemiantekniikan palkinto - Kemisktekniska priset -tunnustuksen ansiokkaasta lisensiaatti- tai väitöskirjatyöstä kemiantekniikan alalta.

» Seminaarit
» Kemian tekniikan palkinto


Muu toiminta muodostuu lähinnä vuotuisista vuosi- ja vaalikokouksista, joiden yhteydessä tutustutaan kiinnostaviin yrityksiin ja laitoksiin.

» Jäsensivu
» Historia